Ingatlanárverési hirdetmény

 HIRDETMÉNY

Kivonat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 29. napján tartott, rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Beloiannisz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

64/2012. (VI.29.) számú

HATÁROZATA

A 225/A/2 és a 225/B/1 helyrajzi számú (2455 Beloiannisz Rákóczi utca 22.) ingatlan értékesítéséről

  1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Beloiannisz, Rákóczi u. 22. szám alatti 225/A/2 és a 225/B/1. hrsz-ú „lakóház és gazdasági épület” 523 m2alapterületű telek, valamint 67 m2összesített nettó épület alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a Széphő Zrt. által készített értékbecslésben megállapított piaci érték 4.900.000.-Ft, azaz négymillió-kilencszázezer forint.
  2. A képviselő-testület a megállapított piaci értékkel szemben – tekintettel a jelenlegi piaci viszonyokra, illetve az ingatlan folyamatos állagromlására – a 7/2004. (III.31) Kt. Rendeletben foglaltak – figyelemmel az épület könyv szerinti értékére, mely 2.121.935.-Ft, a testület az induló licitértéket 3.700.000,- Ft-ban, azaz hárommillió-hétszázezer forintban állapítja meg.
  3. A Képviselőtestület az 1. pontban megnevezett ingatlant licittárgyalás útján értékesíti.
  4. A licittárgyaláson való részvételt a hirdetmény kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet a Polgármesteri Hivatalnál írásban bejelenteni.
  5. A licittárgyaláson való részvétel feltétele a Polgármesteri Hivatalnál a kikiáltási ár 10 %-ának egyösszegű befizetése. A befizetett összeg a liciten nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó esetében a befizetett összeg visszafizetésre kerül.
  6. A nyertes pályázó az ingatlanért legtöbbet ajánló. A nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.
  7. A Képviselőtestület a licittárgyalás előkészítésével és lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
  8. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester

Határidő: azonnal

 

Papalexisz Kosztasz

polgármester sk.

Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző sk.

   

 

dr. Horváth István

jkv. hitelesítő sk.

Márkusz Tamás

jkv. hitelesítő sk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük