Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása

Ismét lehetőség van az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása pályázat (támogatási kérelem) benyújtására!

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Figyelem! A városi ranggal rendelkező települések, úgymint Adony, Rácalmás és Pusztaszabolcs nem jogosult települések!

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területén 10 millió forint az igényelhető összeg felső határa.

A támogatás tárgya: Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, gazdaságon kívül végzett tevékenységre.

Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.

Ez alól kivétel, ha a tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, ebben az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységének a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes ügyfél esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.

Elszámolható kiadások:

 1. a)a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplő eszközök;
 2. b)a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
 3. c)a 3. mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
 4. d)a 3. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
 5. e)a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; valamint
 6. f)a Vhr. 31. § (1) bekezdésc) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.

Támogatás igénybevételére jogosultak:

 1. a) a működő mikrovállalkozás,
 2. b) az induló mikrovállalkozás,
 3. c) a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg.

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

 1. a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
 2. b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie az illetékes LEADER HACS területén.

Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A támogatási kérelmet postai úton 2012. június 1. és 2012. június 30. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához, de mivel 2012. június 30. munkaszüneti napra esik, a támogatási kérelem postára adásának legkésőbbi dátuma 2012. július 2. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.

Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.

A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért kérjük, mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését, összekapcsolását.

Postázási cím és név:

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

A rész­le­tekről tájé­ko­zód­hat a Mező­földi Híd Tér­ség­fej­lesztő Egye­sü­let Mun­ka­szer­ve­zet­nél:

Krausz Marianna munkaszervezet vezető

Telefon: +36 20/252–70-20 vagy 25/252-752

Email: info@mezofoldihid.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük