Jegyzői referensi munkakör meghirdetése

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                           a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Beloianniszi Kirendeltségére

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollét idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör 25. Anyakönyvi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kirendeltségen a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek vitele, előterjesztések, helyi rendeletek készítése, felülvizsgálata, részvétel a képviselő-testületi üléseken, anyakönyvvezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         önkormányzati igazgatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés

§         6 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Önkormányzati igazgatásban szerzett vezetői tapsztalat

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

§         Jogosítvány.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Önálló, precíz munkavégzés, kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott adatkörrel és a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § és 1. mellékletében foglaltak figyelembe vételével,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         Bűntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vontkozó igazolás, hogya pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiadását kérelmezte.

§         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,

§         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati iratanyagába a pályázati eljárásban részvevevők betekinthetnek.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földi Ilona jegyző nyújt, a 06 (25) 504-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2457 Adony, Kossuth L. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3288/2015 , valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

§         Személyesen: Földi Ilona jegyző, Fejér megye, 2457 Adony, Kossuth L. utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről – a beloianniszi polgármesterrel történő személyes meghallgatást követően – a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.adony.hu és www.beloiannisz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük