Meghívó

1.Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Előterjesztés

-TAK

-Rendelet tervezet

-Véleményezés

2.Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

-Előterjesztés

– Rendelet tervezet

-Előzetes hatásvizsgálati lap

3.Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

– Előterjesztés

4.Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Előterjesztés

– Együttműködési megállapodás tervezet az előző megállapodáshoz képest a zöldezett           részek változtak

5.Polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

– Előterjesztés

6.Digi Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása távközlési hálózat építésének vonatkozásában

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

-Digi Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme

7.Fogorvosi megbízási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

-Fogorvosi megbízási szerződés

8.FE/02/302-1/2018 számú törvényességi felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

– Törvényességi felhívás

9.FE/02/319-1/2018 számú törvényességi felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

-Törvényességi felhívás

10.A 2018/2019. tanév felvételi körzeteivel kapcsolatos véleményezés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Előterjesztés

11.A Beloianniszi Kirendeltség 2018. évi bérfejlesztésének meghatározása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Előterjesztés

12.A 200 hrsz-ú ingatlan elnevezése

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Hirdetmény

13.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Tájékoztatás munkaügyi perről