Meghívó

1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

– Előterjesztés 

-Rendelet tervezet

-Előzetes hatásvizsgálati lap

 1. melléklet

2. melléklet

  3. melléklet 

 4. melléklet

 5-11. melléklet

2) Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Rendelet tervezet

Véleményezés

3) Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervéről szóló döntés a 2018-2032. közötti időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Gördülő Fejlesztési terv

Határozati javaslat szennyvíz

Határozati javaslat víz

4) Ercsi Egészségügyi Központ támogatási ügye

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Ercsi tájékoztatás

Januári tájékoztatás kérés 

5) Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 Kérelem  Beloianniszi Görögök Kultúrális Egyesületétől

Kérelem Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak

Falunapi költségek

Pályázati felhívás

AEK Beloiannisz Köszönő levele

462/18 vételi szándék

TeSzedd kérelem

AEK Belo Asztalitenisz kérelem