Meghívó

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének II. módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Előterjesztés

Rendelet tervezet

előzetes hatásvizsgálati lap 

1. melléklet

2. melléklet 

3. melléklet

4. melléklet

5-11. melléklet

2. Döntés a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

támogatói okirat

Szoctűzifa rendelet előterjesztés 

2017. évi szociális célú tűzifarendelet tervezet

Előzetes hatásvizsgálati lap

Vadex szerződés

3. Döntés a 2017. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról    

Előterjesztő: Paapalexisz Kosztasz polgármester

Előterjesztés  Pontos összeg és fő testületi ülésre lesz.

Rendelet tervezet

4. Döntés a KEHOP-2.2.1 számú projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás mellékletei

5. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

EMMI-től kapott információ

EMMI feljegyzés 

Hivatali gépjármű forgalomból történő kivonása (megtárgyalás)

Hangszóró vásárlás utólagos tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Adó ellenőrzés jegyzőkönyve 

tájékoztatás köztisztviselő felmondásáról (szóbeli tájékoztatás)

2015. évi környezetvédelmi beszámoló elfogadása (törvényességi osztály kérte, hogy legyen elfogadva)

2015. évi nem közművel összegyűjtött szennyvíz Liquvid Porter beszámolója (törvényességi osztály kérte, hogy legyen elfogadva)

KDV társulás módosítás előterjesztés

KDV Mellékletek