Meghívó

1) Belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntések

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– Stratégiai terv elfogadása 2015-19

– BEK elfogadása

– ÁFA ellenőrzés belső ellenőri jelentés elfogadása , intézkedési terv elfogadása ( hétfőre várható)

 2) A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZET ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés ( hétfőre várható)

-előzetes hatásvizsgálat  ( hétfőre várható)

– rendelet tervezet

3) A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

előterjesztés

előzetes hatásvizsgálat

– rendelet tervezet

 4) A KÉPVISELŐK 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER, KÉPVISELŐK

– László József képviselő beszámolója

 5) A KIADÁSOK KÉSZPÉNZBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSEINEK ESETÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés

– előzetes hatásvizsgálat

– rendelet tervezet

 6) A 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERV ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés és határozati javaslat

 7) AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés

– előzetes hatásvizsgálat

– rendelet tervezet

 8) AZ ÖNKORMÁNYZAT SZMSZ-NEK MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés

– előzetes hatásvizsgálat

– rendelet tervezet

 9) AZ  MÖTV. 113 §-A SZERINTI KÖZZÉTÉTEL

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés és határozati javaslat

 10) AMALIADA VÁROSSAL KÖTENDŐ TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

 testvérvárosi megállapodás

 11) MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– előterjesztés

– Adony Vársossal kötendő munkamegosztási megállapodás

 12) EGYEBEK

ELŐTERJESZTŐ: POLGÁRMESTER

– beszámoló Falukarácsony költségeiről

– 471/4 hrsz-ú ingatlan értékbecslés 

– 225 hrsz-ú ingatlan egy helyrajzi szám alá vonás