Meghívó

  1. Tájékoztató az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

Előterjesztés

 

 2. A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Előterjesztés 

Beszámoló

 

 3. Az önkormányzat 2017. évi környezetvédelmi beszámolója

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Előterjesztés

Beszámoló 

 

 4. Közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Drv levél ebben van javaslat a közkifolyók megszüntetésére

 

 5. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Vagyonkezelői jog átadásával kapcsolatos döntés (remélhetőleg szerdára lesz szerződés tervezet 😀  az MGOÖ-től)

 

AEK Beloiannisz Egyesület működési kérelme

 

Temetőben hulladéktároló kialakítására érkezett ajánlat

  • 2m x 2m lebetonozott körbekerített kb. 1,5m magas

bruttó 53.500.- anyagdíj + bruttó 44.450.- munkadíj összesen: 97.950.- Ft május 31. elkészítési határidővel

 

ügyvédi megbízás  a Kuti Andrea munkaügyi perével kapcsolatosan