Meghívó

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) rendeletének I. számú módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

-előterjesztés

-rendelet tervezet

-előzetes hatásvizsgálati lap 

1-4.mellékletek

5-11. mellékletek

 

 2. „Ercsi elágazás (kiz.) – Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése” projekt keretében, vízfolyás kezelői és tulajdonosi hozzájárulás kérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Veszprém terv drv kérelem 

Veszprém terv eon kérelem

Veszprémterev eon kérelem

Viköti mérnökiroda vízfolyás-kezelői hozzájárulás kérelem

 

 3. Döntés a Drv Zrt. által Beloiannisz településhez tartozó ivóvíz rendszeren végzendő munkákról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

megrendelők tolózárak beépítésére és a glóbusz leürülésének megakadályozására való intézkedés

Athén u. 

Platán sor 1.

Platán sor 2. 

Gavrilidisz u.

glóbusz 

 

 4. Rákóczi Szövetség 2018. évi Beiratkozási Programra vonatkozó támogatási kérelme

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Levél önkormányzatnak

támogatási szerződés tervezet

támogató önkormányzatok 2017-ben

támogatott települések

 

5. Döntés a Kárpátaljai fiatalok táboroztatásához való hozzájárulásról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

levél 

 

6. Döntés a 2018. évi szociális célú tűzifa pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

a határozati javaslat a tavalyi alapján készült, melyben a kérelem szerint 60 erdei köbméter tűzifára pályáztunk 41 erdei köbméter tűzifára kaptunk támogatást

Határozati javaslat 

pályázati kiírás

 

7. Jelzálogjog törlése iránti kérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester 

 

A lent nevezett ingatlanok vételára kifizetésre került ezért szükséges a jelzálogjog törlése.

 

Határozati javaslat Paparigász u. 3 szám alatti ingatlanra vonatkozóan

Határozati javaslat Petőfi u. 29. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

 

8. Tájékoztatás a bölcsődei ellátás kötelező önkormányzati feladatról

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

előterjesztés

mini bölcsőde tájékoztató

szervezet létrehozása

 

9. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

AEK asztalitenisz támogatási kérelem

 

Árajánlat utak javítására Füzesi 2004 Kft.

 

157hrsz és 177/c hrsz közterület elnevezése         térkép

 

buszmegálló alap készítése utólagos elfogadás

 

Drv csőtörés tájékoztatás

 

Iskola konyha ellenőrzés lezárása

 

Nif tájékoztatás

 

Sport felújítás

 

törvényességi felhívás ügyrendi jkv-ek miatt

 

repülőjegyek Ciprusra összesen 503.180.- repjegy1   repjegy2