Meghívó

 

1.Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

 

2. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról szóló 9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása előterjesztés, rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálati lap

 

– előterjesztés, rendelet terveztet, előzetes hatásvizsgálati lap 

jogszabály változás miatt van szükség a rendelet módosítására, de a végleges rendelet tervezet délutánra alakul ki.

 

3. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

-előterjesztés

-rendelet tervezet, előzetes hatásvizsgálati lap

 

 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

– előterjesztés 

– helyi esélyegyenlőségi program 

 

 

5. A 177c és a 157 hrsz-ú ingatlanok Sport köznek való elnevezése

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

– hirdetmény

 

6. A Paparigász utca közvilágítás tervezésére érkezett ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

– árajánlat

 

7. A Falunapi rendezvény költségeinek elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

– a Falunapi rendezvény költségeinek összesítése

 

8. Tájékoztatás igazságügyi szakértők megkeresésével kapcsolatosan

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

– érkezett ajánlat és javaslat

 

 

9. Vélemény az Iskolai körzethatárok megállapításához

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

– előterjesztés

 

10. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

– Kérelem közterület bontásra, kocsibejáró építésével kapcsolatosan

 

– vadkamera beüzemeléséhez szükséges kellékek

 

– ügyvéd megbízási szerződés tervezet