2019.11.27. nyílt képviselő-testületi ülés

meghívó

 

Napirendi pontok:

 

1. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

előterjesztés

hatásvizsgálati lap

szmsz Beloiannisz

1. melléklet

1. függelék

2. függelék

3. függelék

4. függelék 

 

2. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés_árajánlatok

hatásvizsgálati lap

rendelet

1. melleklet

2. melleklet

 

3.Döntés a CEKA&CSOKI Bt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Belo szerződés 2019.11.26

 

4. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 18/2015. (XI.26.) önkormányzat rendelet módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Iparűzési adó mérték változás 2020. január 1-től

Előzetes hatástanulmány iparűzési adó

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő

 

5. Döntés a 2019. évben nyújtandó karácsonyi támogatásról    

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés karácsonyi támogatás

karácsonyi utalványos rendelet tervezet 2019

 

6. A képviselő-testület 2020. évi I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

2020. I. félévi munkaterv előterjesztés és határozati javaslat

 

7. Papalexisz Kosztasz polgármester jutalma

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

határozati_javaslat_pmjutalom

 

8. Karácsonyi utalványok Önkormányzati dolgozók és Képviselők részére

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2019_karácsonyi_utalvány_dolgozóknak_képviselőknek

határozati_javaslatok

 

9. A képviselők 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

Képviselői tájékoztató 2019

 

10. Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: László József Ügyrendi Bizottság elnöke

 

határozati_javaslat_vagyonnyilatkozat

 

11. Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata-előterjesztés

 

12. Adonyi Közös Önkormányzati Hivatallal folytatott együttműködés

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

előterjesztés

 

 

13. Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba tag delegálásról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

KDV Levél és határozati javaslat

határozati javaslat

14. Döntés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által előkészített ívóvíz és szennyvíz szerződés módosításokról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Ellátásért felelős megállapodás_1

Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz szennyvíz szerződésmódosítás

Beloiannisz ivóvíz üzemeltetési szerződés-módosítás

DRV_054_Beloiannisz_Vagyonértékelési Szakvélemény_2015

DRV_057_Besnyő_Vagyonértékelési Szakvélemény_2015

DRV_129_Iváncsa _Vagyonértékelési Szakvélemény_2015

Ellátásért felelős megállapodás

 

15. Döntés Fridrich Tamás r.tőrm Beloianniszi körzeti megbízotti kinevezésének hozzájárulásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

KMB kinevezésével kapcsolatos megkeresés

 

16. Döntés az utak murvával történő javításáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

 

 

17. Egyebek

Előadó: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Együttműködési megállapodás Mezőföld Praxis

 

Helyszíni bejárás vasúti gyalogos átjárással kapcsolatban

 

számla_fényfüzér