2019.12.11. nyílt képviselő-testületi ülés

meghívó

 

1. Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

2020. évi belső ell. terv K-T előterjesztés Belo (2)

Beloiannisz 2020 éves terv

Beloiannisz Árajánlat 2020

 

2.Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2020. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala

 

3.Tájékoztatás képviselők részére előírt kötelező képzésről

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

tájékoztató (1)

Sadonypmh.c19120608250

 

4.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Sianos_Tamás_szószóló_levél

Mészáros_Kálmán_árajánlat

Fogas_János_árajánlat