2020.01.29. nyílt ülés anyaga

 

meghívó

 

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1266-1/2019 számú javaslatának megtárgyalása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

1266-1 Beloiannisz_javaslat

Előterjesztés FMKH javaslatára

Előzetes hatásvizsgálati lap

 

2. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

Előterjesztés

 

3. Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Előterjesztés együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Együttműködési_megállapodás

 

4. Polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalása

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

pm szabadság előterjesztés

 

5. A 2020/2021. tanév felvételi körzeteivel kapcsolatos véleményezés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Körzethatárok egyeztetése- önkormányzatok részére

Települések körzetei

Előterjesztés Belo

 

6. Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: László József Ügyrendi Bizottság elnöke

    

 

7. Tájékoztatás képviselők részére előírt kötelező képzésről

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

tájékoztató

175-3 Helyi önk.kv-ők képzése

 

8. VTK INNOSYSTEM Kft által kért tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

K-01_Átnézetes helyszínrajz

038 – 2019_047_Beloiannisz_Tul hozzájárulás kérés

Beloiannisz_THJ

 

9. Beloiannisz Szeptember u. 14-16. szám és az Ilektra u. 24. szám előtti közkutak megszüntetésére érkezett ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Közkutak megszüntetése

 

10. A Dunaújvárosi Vízi Társulat 2020. évi üzemeltetési költségének elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

DVT üzemeltetési ktg

 

11. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Rákóczi szövetség támogatási kérelem

 

12. Leader pályázatokkal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Játszótér:

Indoklás

Likvidtiási terv sablon

határozat minta Beloiannisz 2

 

Ravatalozó:

Indoklás

Likvidtiási terv sablon

határozat minta Beloiannisz 3

 

13. A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda robbanásvédelemmel kapcsolatos feladatainak megvalósítására érkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Általános iskola -RB árajánlat

Általános iskola -Hend ajánlat

Általános Iskola – Patzelt ajánlat

 

14. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Ajánlat javításra

Kelter kft. müv.ház. utólagos jóváhagyása

 

 

HÉSZ módosításával kapcsolatos anyag:

HÉSZ levél

20200113_Beloiannisz_HESZ_adatszolg-atnezeti

20200113_Beloiannisz_HESZ_adatszolg-attekinto

Beloiannisz_HESZ_mod_P+R

 

 

Farsang tombola támogatása

 

 

Egészségügyi központ szerződés módosítása:

Szerződés tervezet

Levél