2020.06.24. Testületi anyaga

 

meghívó

 

1.Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs Beloiannisz Körzeti Megbízott 2019. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Rendőrkapitány, Őrsparancsnok

 

beszámoló

 

2.Tájékoztató a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Polgármesteri beszámoló veszélyhelyzetben hozott intézkedésekről

 

3.Beloiannisz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendeletének II. módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

rendelet

előzetes hatásvizsgálati lap

bevétel

kiadás

 

4.Az önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

rendelet

Előzetes Hatásvizsgálati Lap-zárszámhoz

1.melléklet

2.melléklet

3.melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

9.melléklet

10.melléklet

11.melléklet

 

5.Belső ellenőri 2019. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

összefoglaló jelentés

 

6.Beszámoló a 2019. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Előterjesztés

 

7.Az Önkormányzat 2020-2024. évre vonatkozó Gazdasági Programjának megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés gazd. prog

gazdasági program 2020-2024

 

8.Tájékoztató az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Bokor Erika aljegyző

 

Tájékoztató

 

9.A képviselő-testület 2020. II. félévére vonatkozó munkaterve

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

II. félévi munkaterv

 

10.Tájékoztató Beloiannisz Község 2019. évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

határozat

Környezeti_beszámoló

 

 

 

11.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés nem közművel összegyűjtött

határozat

Beloiannisz Önkormányzat részére beszámoló

Beloiannisz költségelszámolás

 

12. Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

2020. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása

 

13. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

beszámoló 2019

 

14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírás 2020

Határozati javaslat

 

15. A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal kötött megállapodás

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Vízgazdálkodás előterjesztés

BELOIANNISZ Üzemeltetési szerződés 2020.

BELOIANNISZ KÖZSÉG

BELOIANNISZ Üzemeltetési szerződés 1. számú melléklet (EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG)

 

 

 

16. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Határozati javaslat műv ház újranyitása

 

Tájékoztatás a Könyvtár Napelemes rendszerének engedélyeztetésével kapcsolatban

 

Leader pályázathoz kapcsolódóan színpad beszerzés és néptáncos ruhák beszerzésével kapcsolatos teendők

 

Szoc.konyha asztalos munkák árajánlat

 

Árajánlat szalagfüggönyre hivatal