2020.08.26. Testületi anyaga

meghívó

 

 

1.Vörösmarty Mihály Könyvtár 2019. évi Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

könyvtár beszámoló

 

 

2.Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

katasztrófavédelmi beszámoló

 

 

3.Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés és beszámoló

 

 

4.A nyertes Leader pályázatokkal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Árajánlat néptáncos ruhákra

Árajánlat mobilszínpadra, támogatói okirat

ajánlattételi felhívás és árazatlan ktgvetés játszótér, játszótér támogatói

jétékokról képek

 

 

5.Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda villamos hálózatának biztonságossá tétele érdekében szükségessé vált intézkedések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

 

 

6.Támogatási kérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

AEK Beloiannisz

Beloianniszi Görögök Kulturális Egyesülete

 

 

7.Árajánlat megtárgyalása a Beloiannisz, Rákóczi utca útburkolatának javítási munkáira

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

árajánlat

 

 

8.Döntés a 2020. évi a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

szociális célú tűzifa

 

 

9.Vagyonkezelésbe adott intézmények biztosításainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

biztosítás

 

 

10.Kiadvány megjelenése, Beloiannisz Község alapításának 70. évfordulója alkalmából

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

árajánlat

 

 

11.A Görög Intézet támogatása Beloiannisz Község 70. évfordulójára megjelenő könyv

fordításának céljából

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

könyvtámogatás

 

 

12.Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

Levél Önkormányzatok csatlakozási szándékáról

 

 

13.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

árajánlat szúnyoghá

idősek világnapi rendezvény kérelem