2020.09.23. Testületi anyaga

meghívó

 

1.Beloiannisz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) rendeletének I. módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

rendelet

1.melléklet

2.melléklet

előzetes hatásvizsgálati lap

 

 

2.Tájékoztatás az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodás alakulásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

melléklet

 

3.Vélemény az Iskolai körzethatárok megállapításához

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Előterjesztés iskolai felvételi körzet

Felvételi körzetek véleményezése

Részletes lista Dunaújváros_Sárbogárd

Települési körzetlista

 

4.A Leader pályázattal kapcsolatosan beérkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

JKV játszótér

 

 

5.A Könyvtár épületére telepítendő napelemmel kapcsolatosan beérkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

JKV napelem

 

6.Támogatási kérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Görök tankönyvek

kérelem

 

 

7.A 467 helyrajziszámú közterület elnevezésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

térkép

hirdetmény 467 hrsz

A 467 hrsz. számú közterület elnevezésére javaslatokat várunk.

 

8.A DRV_V_412 kódszámú Beloiannisz víziközmű-rendszerre vonatkozó 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés 2020.

V_412 KT határozat

V_412_1_melléklet

V_412_Kísérőlevél

DRV_V_412

DRV_V_412 – Felújítás, Pótlás

 

9.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

taverna épületével kapcsolatos megkeresés