2021.06.30. Testületi anyaga

meghívó 0630

 

1.Tájékoztató a beloianniszi Egyház életéről és a tervezett nyugdíjas otthonnal kapcsolatosan

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Katona László páter ad tájékoztatást a fentiekről.

 

2.Tájékoztató a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

tájékoztató a PM döntésekről

 

3.A Képviselő-testület 2021. II. félévére vonatkozó munkaterv megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

II. félévi munkaterv

 

4.Tájékoztató az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

 

Tájékoztató

 

5.Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

 

2020. évi adó beszámló Beloiannisz

 

6.Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járdák felújítása tárgyában érkezett árajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Járda ajánlat

 

7.Sport és Kulturális tábor támogatásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

BELOIANNISZI GÖRÖG SPORT ÉS KULTURÁLIS TÁBOR

 

8.Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Iskola betonozás

 

9.Játszótér árnyékolásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Játszótér árnyékolásával kapcsolatos megkeresés

 

10.Döntés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagságából történő kilépésről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

TÖOSZ

 

11.Falunappal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

költségek összesítve

 

12.AEK Beloiannisz Egyesülettel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Aek-Belo-költségvetése-2021.-július-Csapat-indulás

Aek-Belo-költségvetése-2021-2022-szezonra

Kérelem AEK Beloiannisz

 

13.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester