2021.09.29 testületi anyaga

meghívó 09.29

 

1. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására, valamint a településkép védelméről szóló 1/2018. (II.5.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

rendelet tervezet SZMSZ

előterjesztés

Előzetes hatásvizsgálati lap SZMSZ

 

2. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendeletének I. módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

1.a.függelék

1.b..függelék

1.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

előterjesztés

előzetes hatásvizsgálati lap

rendelet

 

3. Beloiannisz Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 1/2018. (II.5.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Rendelet tervezet településképi

 

4. Tájékoztatás az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

tájékoztatás

 

5. Tájékoztató Beloiannisz Község 2020. évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés

Környezeti_beszámoló

 

6. Beszámoló a 2020. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett tevékenységről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

2020. évi könyvtári beszámoló

 

7. Family Faloda Kft. kérelmével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Kérelem Beloiannisz

 

8. Döntés a víziközművek vagyonnyilvántartás DRV Zrt. által történő vezetésének költségeiről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Szolgáltatási szerződés új_2021

Önkormányzati kísérő lap

 

9. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

mosógép, szárítógép sporthoz

tárgyalóasztal

vagyonátruházás

BGKE kérelem

SK Beloiannisz kérelem

SZMK Bál kérelem