2021.11.24. Testületi ülés anyaga

meghívó

 

1. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018. (II.5.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előterjesztés településkép védelméről szóló rend mód

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4 .melléklet Rendelet tervezet településképi sárgával

5. mellékletElőzetes hatásvizsgálati lap

6. mellékletRendelet tervezet településképi javított

 

2. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendeletének II. módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

előzetes hatásvizsgálati lap

rendelet

előterjesztés

 

1.a.függelék

1.b..függelék

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

 

 

3. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Előterjesztés

a szociálisan rászorulók kedveszményes tűzifa juttatásáról

1. melleklet

2. melleklet

 

 

4. Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

 

2022 évi belső ell. terv K-T előterjesztés

Beloiannisz 2022 éves terv

Beloiannisz árajánlat 2022

 

 

5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megalapozó döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

2022. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala

 

 

6. A képviselő-testület 2022. évi I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

2022. I. félévi munkaterv előterjesztés és határozati javaslat

 

7. Papalexisz Kosztasz polgármester jutalma

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

 

határozati_javaslat_pmjutalom

 

 

8. A képviselők 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

 

Képviselői tájékoztató 2021

 

9. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

 

Játszótér üzembehelyezése és ellenőrzése

Ercsi eükp. kérelme

Fényfűzérek

díszek a falu karácsonyfára

Lombfúvó

Busz ktg MGOÖ ülésre