2022.11.23. testületi ülés anyaga

meghívó1123

1.Beloiannisz Község Önkormányzata 8/2022. (IX.29.) a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Temetőrendelet felülviszgálata előterjeztés és határozati javaslat Beloiannisz

Temető rendeletek felülvizsgálata

2.Javaslat a Beloiannisz Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló 4/2017. (V.31) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés partnerségi rendelet

rendelet tervezet

3.Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) rendeletének II. módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés költségvetés mód

előzetes hatásvizsgálati lap

rendelet tervezet

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

4.Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

1. melléklet

2. melléklet

Előterjesztés

hatásvizsgálati lap

rendelet_tervezet

5.Beloiannisz Község településrendezési eszközeinek készítése az érintett területre

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

ELŐTERJESZTÉS Trenecon

FELJEGYZÉS

6.Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

2023 évi belső ell. terv K-T előterjesztés

Beloiannisz 2023 éves terv

Beloiannisz árajánlat 2023

7.A képviselő-testület 2022. évi II félévi munkaterv módosítása és a 2023. évi I. félévi munkaterve jóváhagyása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2023. I. félévi munkaterv előterjesztés és határozati javaslat

előterjesztés munkaterv mód Belo

II. félévi munkaterv mód

8. A képviselők 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: dr. Földi Ilona jegyző

Képviselői tájékoztató 2022

9.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

határozati_javaslat_pmjutalom