2022.12.07.-i nemz. önk testületi anyaga

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15) számú határozatának II. módosítása

Előterjesztő: Fülöpné Kipru Miranda elnök

előterjesztés

határozat

1.melléklet

3.melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

2.Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Földi Ilona jegyző

 

3.Az önkormányzat 2022. évi II. félévi ülésterv módosítása és a 2023. I. félévre vonatkozó ülésterv elfogadása

Előterjesztő: Fülöpné Kipru Miranda elnök

2023. I. félévi ülésterv előterjesztés és határozati javaslat

előterjesztés munkaterv mód Görög

4.2023. évi munkaterv

Előterjesztő: Fülöpné Kipru Miranda elnök

2023. évi munkaterv

5.Vaszilopita ünnepel kapcsolatos egyeztetés

Előterjesztő: Fülöpné Kipru Miranda elnök

 

6.Egyebek

Előterjesztő: Fülöpné Kipru Miranda elnök