2022. szeptember 28.-i ülés anyaga

meghívó 09.28.

1.Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Sbeloiannis22091608030

Sbeloiannis22091608040

2.Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadásához

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

A temetőkről és a temetkezés rendjéről

3.Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendeletének I. módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés

előzetes hatásvizsgálati lap

rendelet tervezet

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

4.Tájékoztatás az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodás alakulásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

tájékoztatás a 2022.évi I.félévi gazdálkodásról

tábla

5.Vörösmarty Mihály Könyvtár 2021. évi Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

könyvtár 2022. évi beszámolója előterjesztés

Könyvtári beszámoló

6.Javaslat a görög nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára és közigazgatási szerződés megkötése

 Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés és határozati javaslat közigazgatási szerződés nemz_önkor

Közigazgatási szerződés nemzetiségi

7.A DRV_V_412 kódszámú Beloiannisz víziközmű-rendszerre és a DRV_S_403_Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa szennyvízelvezető és tisztító rendszerre vonatkozó 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

329_levél

165 KT határozat

Gördülő fejlesztési terv – MEKH felé – 2023 – DRV_V_412_B

Gördülő fejlesztési terv – MEKH felé – 2023 – DRV_V_412_ER

166 fizetési melléklet

101_levél

51 KT határozat

Gördülő fejlesztési terv – MEKH felé – 2023 – DRV_S_403_B

Gördülő fejlesztési terv – MEKH felé – 2023 – DRV_S_403_ER

Meghatalmazás_2022_100

Meghatalmazás_2022_101

Meghatalmazás_2022_102

8.Vélemény az Iskolai körzethatárok megállapításához

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Előterjesztés iskolai felvételi körzet

Felvételi körzetek véleményezése

9.Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. vállalkozói szerződés módosítás iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Alfa-Vet-Kft.-2022.-eloterjesztes

Vállalkozói szerződés mód

10. Az emlékmű felújítására érkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Árajánlat Halom_Perfekt

11.Támogatási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Sbeloiannis22092113030

Tisztelt Képvieslő Testület – SZMK bál 2022

12.Az energiaárak emelkedésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Audax ajánlat

sport ár ajánlat

 13.Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

újságba cikk

robotporszívó