2023. 04. 26. testületi ülés anyaga

meghívó 0426

1. Beloiannisz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) rendeletének III. módosítása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés költségvetés módosítás

előzetes hatásvizsgálati lap

rendelet-tervezet

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

2. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés 2022. évi zárszámadás

Előzetes Hatásvizsgálati Lap-zárszámhoz

rendelet-tervezet

1. melléklet

2. melléklet

3.melléklet

4.melléklet

5. melléklet

6.melléklet

7.melléklet

8.melléklet

9. melléklet

10.melléklet

3. Belső ellenőri 2022. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Beloiannisz Község Önk. előterjesztés_belső ellenőri

összefoglaló jelentés

4. Beszámoló a 2022. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

2022.évi környezet véd. alap

5. Támogatási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Támogatási kérelem Magyarok-Görögök baráti társasága

6. Tájékoztatás a Beloiannisz külterületi szabályozási terv módosítása az Iváncsa ipari-innovációs terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztések által érintett területen

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Beloiannisz szabályozási terv módosítás 2023_04_03

Beloiannisz településszerkezeti terv módosítás 2023_04_03

Közlekedési hálózat 2023_04_03

Közlekedési hálózat Meglévő

7. Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés beszámoló

Tűzoltó-parancsnokság Beszámoló

8. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

elszámolás2022

tábla

Partneri-Program-feltetelek-A4-szorolap_jutalek

Tajekoztatas_uj_postai_egyuttmukodesi_konstrukciorol-Beloiannisz

Díszterem székek

Kokavecz Iván árajánlat

Mydros árajánlat