2023.06.28.-i testületi ülés anyaga

meghívó 0628

1. Javaslat Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

SZMSZ módosítás előterjesztés.

2. Beloiannisz Község az iváncsai iparterület megközelítés közúti infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosításának elfogadása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

549-13 Beloiannisz_TRE módosítás_ZÁRÓ_alairt

Beloiannisz jóváhagyási dokumantáció

E L Ő T E R J E S Z T É S elfogadás Beloiannisz

Beloiannisz szabályozási terv módosítás jóváhagyásra

Beloiannisz településszerkezeti terv módosítás jóváhagyásra

3. A képviselő-testület 2023. II félévére vonatkozó munkaterv megtárgyalása

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

II. félévi munkaterv helyi önk előterjesztés

5. Védőnői feladatok átadás-átvételével összefüggő teendők

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

előterjesztés-védőnői feladatok átadás

FVSZGYEOK – Feladatellátási szerződés tervezet

FVSZGYEOK – Megállapodás ingó-ingatlan használat védőnői feladat tervezet

Munkaköri leírás – védőnő vegyes final

Védőnői feladatok átadás-átvételével összefüggő teendők_20230615_aláírt

6. Egyebek

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester

Véleménykérés kapitányságvezetői kinevezéshez

árajánlat szúnyog irtásra House Special Kft

árajánlat szúnyogirtásra Szempair Kft