ÉKDU 4.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4.

Projektinformációk


Üdvözöljük a " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Iváncsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Iváncsa Község, Besnyő Község, Beloiannisz Község közigazgatási területe.
A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz.táblázatában szerepel,a települések telep fejlesztés feladattal érintettek. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege: 8 495 428 768 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.01.09.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.
Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét. A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Az Iváncsai szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Fejlesztési célok:

A meglévő Iváncsa szennyvíztisztító telep Iváncsa település külterületi részén, a 064/1 helyrajzi számú területen létesült.
Iváncsa szennyvíztisztító telepe az agglomerációhoz tartozó három település (Iváncsa, Beloiannisz és Besnyő) szennyvizeit kezeli. Vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 500 + 30 m3/d NKÖHSZ.
A telep 1998-ban épült. Az utóbbi években többször előfordult határérték túllépés, főként a KOI, a BOI5 és az összes lebegőanyag paraméterek tekintetében. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 75322/2010. iktatószámú üzemeltetési engedély módosításban szigorította a 2015-5/2000. számú (VKSZ.: 41/5101-2679.) alaphatározatban szereplő határértékeket. Az új határértékek 2016. jan. 1-től vannak érvényben, amelyeket a telep nem tud folyamatosan tartani. A telep nem rendelkezik elegendő kapacitással az érkező terhelés ellátására. A tisztítás technológia eleveniszapos rendszerű szennyvíztisztítás biológiai foszfor, nitrogén eltávolítással, kiegészítő vas-só adagoláson alapuló (előkicsapatás) többletfoszfor eltávolítással, szippantott szennyvíz előkezeléssel, iszapkezelés gravitációs sűrítéssel és víztelenítéssel.
A szennyvíztisztító telep túlterhelt, mind hidraulikai, mind szerves anyag terhelés szempontjából, nem képes a stabil működésre és a határértékre történő tisztításra. A gépészeti é
s i
rányítástechnikai berendezései erősen leromlott állapotúak, elavultak.
A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:
 1. szennyvízkezelés
 2. hálózatépítés – szennyvízelvezetés:
  • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
  • műtárgyak építése: 160 m3
  • műtárgyak (átemelők) rekonstrukciója:12 db
  • Beloiannisz 2. szennyvíz átemelő:
   • Mérőakna építése
   • 1 db DN 150 indukciós mennyiségmérő és
   • 2 db DN 150 tolózár beépítése

Események


Lakossági fórum

Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme, 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.
Időpont: 2019. február 4. 16.00 óra
A rendezvény meghívója

×

ÉKDU 4. - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005