Rendeletek 2023

2023 évi rendeletek

1. Szociális tűzifa rendelet módosítása

szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásról szóló 12_2022. (XI.25.) önk. rendelet módosításáról

2. 2023. évi költségvetési rendelet

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

7. melléklet

8.melléklet

9. melléklet

3. Szociális térítési díj változásáról szóló rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5_2021. (VI,10.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Szociális rendelte módosítása

egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról