projekt bemutatása

Kedvezményezett neve:         NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

 

A projekt címe:                      Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)

 

A projekt azonosító száma:    KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

 

A szerződött támogatás összege:                   8 495 428 768 Ft.

 

A támogatás mértéke %-ban:                         88.235665 %

 

A projekt tervezett befejezésének dátuma:   2021.01.09.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Üdvözöljük a ” Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

 

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Iváncsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Iváncsa Község, Besnyő Község, Beloiannisz Község közigazgatási területe.

 

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel a települések telep fejlesztés feladattal érintettek. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

 

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.

 

Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.

 

Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybevételét.

 

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Az Iváncsai szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

 

Fejlesztési célok:

 

A meglévő Iváncsa szennyvíztisztító telep Iváncsa település külterületi részén, a 064/1 helyrajzi számú területen létesült.

Iváncsa szennyvíztisztító telepe az agglomerációhoz tartozó három település (Iváncsa, Beloiannisz és Besnyő) szennyvizeit kezeli. Vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 500 + 30 m3/d NKÖHSZ.

 

A telep 1998-ban épült. Az utóbbi években többször előfordult határérték túllépés, főként a KOI, a BOI5 és az összes lebegőanyag paraméterek tekintetében. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 75322/2010. iktatószámú üzemeltetési engedély módosításban szigorította a 2015-5/2000. számú (VKSZ.: 41/5101-2679.) alaphatározatban szereplő határértékeket.

 

Az új határértékek 2016. jan. 1-től vannak érvényben, amelyeket a telep nem tud folyamatosan tartani. A telep nem rendelkezik elegendő kapacitással az érkező terhelés ellátására.

 

A tisztítás technológia eleveniszapos rendszerű szennyvíztisztítás biológiai foszfor, nitrogén eltávolítással, kiegészítő vas-só adagoláson alapuló (előkicsapatás) többletfoszfor eltávolítással, szippantott szennyvíz előkezeléssel, iszapkezelés gravitációs sűrítéssel és víztelenítéssel.

A szennyvíztisztító telep túlterhelt, mind hidraulikai, mind szerves anyag terhelés szempontjából, nem képes a stabil működésre és a határértékre történő tisztításra. A gépészeti és irányítástechnikai berendezései erősen leromlott állapotúak, elavultak.

 

A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

  1. szennyvízkezelés
  2. hálózatépítés – szennyvízelvezetés:
  • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
  • műtárgyak építése: 160 m3
  • műtárgyak (átemelők) rekonstrukciója:12 db
  • Beloiannisz 2. szennyvíz átemelő:
  • Mérőakna építése

1 db DN 150 indukciós mennyiségmérő és

2 db DN 150 tolózár beépítése