Rendeletek 2014

1/2014 (II.6.) önkormányzati rendelet  , a vagyonrendelet egységes szerkezetben itt olvasható 

2/2014 (II.26.) önormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről , 1. melléklet2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet

3/2014 (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

4/2014 (IV.08.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

5/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról    1 . melléklet , 2. melléklet3. melléklet4. melléklet5. melléklet6. melléklet7. melléklet8. melléklet9. melléklet10. melléklet11. melléklet

6/2014 ( IV.29.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról   1. melléklet kérelem

7/2014 ( IV.29.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

8/2014 (VII.08.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról

9/2014 (IX.12.) önkormányzati rendeletek a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás rendjéről 

10/2014 ÖR a 9/2014(IX.12.) ÖR módosításáról

11/2014 (XI.06.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

12/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

13/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet a települési képviselők tiszteletdíjáról

14/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelet a 2014. évi karácsonyi támogatásról