Rendeletek 2021.

1.Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

 

rendelet ktgv

1.a.függelék

1.b..függelék

1.c.függelék

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

 

2.A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 

rendelet

 

3.Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) rendelet módosításáról

 

rendelet költségvetés III. módosítás

1.melléklet költségvetés III. módosítás

2.melléklet költségvetés III. módosítás

 

4.Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

 

rendelet zárszámadás

1. melléklet zárszámadás

2.melléklet zárszámadás

3. melléklet zárszámadás

4.melléklet zárszámadás

5.melléklet zárszámadás

6.melléklet zárszámadás

7.melléklet zárszámadás

8.melléklet zárszámadás

9. melléklet zárszámadás

10.melléklet zárszámadás

11.melléklet zárszámadás

 

5.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 

szoc. ellátás térítési díj rendelet

 

6.A szociális ellátások helyi szabályairól

 

szociális rendelet

1. MELLÉKLET

2. MELLÉKLET

3. MELLÉKLET