Rendeletek 2021.

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

rendelet ktgv

1.a.függelék

1.b..függelék

1.c.függelék

1.melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4.melléklet

5.melléklet

6.melléklet

2. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

rendelet

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) rendelet módosításáról

rendelet költségvetés III. módosítás

1.melléklet költségvetés III. módosítás

2.melléklet költségvetés III. módosítás

4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

rendelet zárszámadás

1. melléklet zárszámadás

2.melléklet zárszámadás

3. melléklet zárszámadás

4.melléklet zárszámadás

5.melléklet zárszámadás

6.melléklet zárszámadás

7.melléklet zárszámadás

8.melléklet zárszámadás

9. melléklet zárszámadás

10.melléklet zárszámadás

11.melléklet zárszámadás

5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

szoc. ellátás térítési díj rendelet

6. A szociális ellátások helyi szabályairól

szociális rendelet

1. MELLÉKLET

2. MELLÉKLET

3. MELLÉKLET

7. A helyi közművelődésről

Rendelet a helyi közművelődésről

8. SZMSZ módosítás

rendelet az SZMSZ módosításáról

9. 2021 évi költségvetés módosítás

rendelet a költségvetés módosításáról

1_melléklet

2_melléklet

3_melléklet

4_melléklet

5_melléklet

10. településképi rendelet módosításáról

rendelet a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

11. 2021 évi költségvetési rendelet II. módosításáról

rendelet a költségvetés II. módosításáról

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

12. szociális tűzifa

rendelet a szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról

1. melléklet

2. melléklet