Szociális Bizottság

Elnök:

Dr. Horváth István képviselő

Tagok:

Vass Zsolt képviselő

Sopisz Sztavrosz képviselő

A bizottság hatásköre

Pénzbeli ellátások keretében:

– települési rendkívüli támogatás

– települési lakásfenntartási támogatás

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében:

– A bizottság dönt az ellátás megszüntetéséről, a rendeletben fennálló esetekben. A döntés ellen fellebbezni a képviselő-testülethez lehet.